مدیر دانشجویی

     

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:   عباس صادقی
سوابق علمی و اجرایی:
 کارشناس ارشد مدیریت                                        
دارای 6 سال سابقه کاری فرهنگی
عضو شورای فرهنگی واحد
دبیر کمیته انضباطی واحد
دبیر کمیته نقل و انتقالات واحد
دبیر ستاد حج عمره دانشجویی واحد
دبیر ستاد ازدواج دانشجویی واحد
دبیر شورای دانشجویی واحد
دبیر کمیته هماهنگی مبارزه با مواد مخدر واحد/

 

شماره تماس:  08646339917        emil:  abs2010as@yahoo.com