کمیته مبارزه با مواد مخدر

مبارزه با اعتیاد عزمی ملی و حرکتی جهادی می طلبد

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد مستلزم توسعه و تقویت مشارکت و حضور مردمی در این عرصه است بر ضرورت بسترسازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در ساختار اجتماع تاکید کرد و گفت: این موضوع عزمی ملی و حرکتی جهادی را می طلبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «محسن روشن‌پژوه» معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور  در مراسم افتتاح طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه  در استان مرکزی با اشاره به اینکه این طرح اولین قدم در پیشگیری از مصرف مواد مخدر است، گفت: به طور قطع این روش می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مصرف مواد مخدر مؤثر باشد.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، افزود: بهزیستی در تلاش است تا حساسیت مردم نسبت به اعتیاد را افزایش دهد؛ با این حال برای افزایش دانش جامعه، هماهنگی بین‌بخشی٬ گسترش تعاملات بین بخشی باید تمام دستگاه‌ها وارد عرصه شوند؛ چراکه وضعیت اعتیاد به‌گونه‌ای است که باید به امر پیشگیری از مبتلا شدن مردم بیش از پیش توجه کنیم وی با بیان اینکه این موضوع عزمی ملی و حرکتی جهادی را می‌طلبد، تا به سمت کاهش اعتیاد و جلوگیری از شیوع آن پیش رویم، گفت: پیشگیری به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و در این رابطه هیچ اقدامی مؤثرتر از ایفای نقش رسانه نخواهد بود که قطعاً به دنبال آن هم‌دلی جامعه و کاهش معضل  اعتیاد را شاهد خواهیم بود.

روشن‌پژوه از اقدامات و همکاری مسئولان استان مرکزی در رابطه با پیشگیری از اعتیاد تقدیر کرد و افزود: براساس برنامه‌ای استراتژیک کارزار رسانه‌ای شیشه ابتدا در سطح بین‌المللی در دو استان کشور برگزار شد و به دنبال بررسی‌های صورت گرفته در مرحله دوم، این برنامه در 6 استان کشور به طور همزمان در حال برگزاری است.

 معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: به منظور اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، توسعه و تقویت مشارکت و حضور مردمی در این عرصه و ضرورت بسترسازی و نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در ساختار اجتماع لازم است بسترهای مناسب در جامعه فراهم شود.

روشن‌پژوه با بیان اینکه فاز نیازسنجی و نتایج حاصل از امکان‌سنجی انجام شده که نتایج خوبی را به همراه داشته است، در پایان یادآور شد:

زحمات یکساله و پیگیری مسئولان همه و همه در راستای سالم‌سازی جامعه و نجات یافتن جوانان و نوجوانان کشور از دام اعتیاد بوده است که امیدواریم این امر محقق شود و جامعه‌ای عاری از اعتیاد را شاهد باشیم.

 

URL   متن جایگزین پهنا درازا   لبه فاصلهٴ افقی فاصلهٴ عمودی چینش پیشنمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچگاه به تبلیغات سوء قاچاقچیان در خصوص مواد روانگردان مبنی بر اینکه اعتیاد اور نیستند، شادی آورند و حافظه را تقویت میکنند توجه نکنید.

نوجوان عزیز: مصرف موادمخدر و روانگردانها را حتی یکبار هم تجربه نکن !

آیا میدانید: آسیبهای مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی همچون شیشـه جبـرانناپـذیر است؟

والدین گرامی: درباره اعتیاد و خطرهای آن آموزشهای لازم را کسب آنگـاه صـریح و بـی پـرده بـا نوجوان خود متناسب با سن تقویمی، شخصیتی و عقلی او حرف بزنید.

• اعتیاد پشت در خانه ماست، فرزند ما نیز در معرض خطر است. در این باره بیشتر فکر کنید.

گفته یک معتاد: اصلاً فکر نمی کردم با یکبار مصرف مواد به وضعیت نابسامان شخصـیتی،اجتماعی و اقتصادی برسم.

• موادمخدر و روانگردانها با نامهای مختلف و در اماکن متفاوت به اشخاص عرضه میشـود. هوشـیار باشیم!

والدین گرامی: تا این لحظه برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود چه برنامههایی را انجام دادهاید؟

• به خاطر بسپاریم : مصرف نکردن مواد بسیار آسانتر از ترک آن است.

• والدین گرامی: بسیاری از نوجوانان اعتیاد را در منزل دوستانشان آغاز نمودهانـد. آیـا فکـر کـردهایـد.

فرزند شما اکنون کجاست؟ چهکار میکند و با چه کسی است؟

• اغلب معتادان مواد را نخستین بار در جمع دوستان مصرف کردهاند؟ دوستان فرزندانتان را بشناسید.٣

• درهای ورود به اعتیاد شامل کسب لذت کاذب، کنجکاوی، رقع مشـکلات روحـی، فشـار دوسـتان و ... میباشد برای عدو ورود فرزندتان به این گونه درها چه کار کردهاید؟

• نوجوان عزیز: مصرف مواد را حتی یکبار هم تجربه نکن زیرا آسیبهای جسمی و اجتماعی را برای تو به ارمغان خواهد آورد.

• والدین عزیز: یک روز دور از چشم شما ممکن اسـت بـه فرزنـدتان مـواد تعـارف کننـد. آیـا بـرای

جلوگیری از ضربه پذیری فرزندتان اندیشیدهاید؟

• یک تبلیغ دروغ: مصرف مواد به درمان بعضی بیماریها کمک میکند.

• 9 علامت احتمالی مصرف مواد:

• غیبت مکرر از کار و مدرسه

• تغییرات ناگهانی در رفتار و خلق و خو

• آشفتگی و بی توجهی به وضع ظاهر

• جای زخم یا اثر سوزن روی ساعد یا بازو

• کاهش وزن و از دست دادن اشتها

• قرض کردن مکرر پول ، فروش یا سرقت لوازم منزل

• انزوا طلبی و رفتن به مکانهای خلوت

• مصرف مکرر داروهای مسکن و آرامبخش

• تمایل به برقراری ارتباط با افراد معتاد

• یک سوال: همه می دانند اعتیاد بد است. پس چرا بعضی افراد معتـاد مـیشـوند؟ آگـاه باشـید فقـدان مهارتهای لازم موجبات آسیبپذیری فرزندان را فراهم خواهد کرد. ٤

• هوشیار باشیم: کراک موجود در کشور همان هروئین فشرده است.

• یک باور غلط: با مصرف آزمایشی و تفننی مواد کسی معتاد نمیشود.

• آمارها حاکیست بسیاری از معتادان با یکبار مصرف مواد معتاد شدهاند.

• درهای ورود اعتیاد عبارتند از:کنجکـاوی و کسـب لـذت/ مـاجراجویی/ فشـار دوسـتان/ فـرار از اضطراب/ تفریح و سرگرمی ...

• اگر مصرف سیگار فرزندتان را پذیرفتهاید، برای اعتیاد او به مواد خطرناکتر آماده باشید.

• به این جمله فکر کن. معتادان روز اول فکر میکردند با بقیه متفاوتند و اصلاً معتاد نمیشوند.

• هشدار! مصرف مواد برای درمان بیماریهایی مانند دردهای رماتیسمی/ تنظـیم قنـد و فشـار خـون و اختلالات جنسی حتی یکبار هم اعتیادآور است.

• یافتهها نشان میدهند نوجوانان مذهبی کمتر از سایر نوجوانان در دام اعتیاد گرفتار میشوند.

• یک معتاد: حالا باور کرده ام که سیگار واقعاً دروازه ورود اعتیاد است.

• آمارها نشان میدهند اعتیاد اکثر معتادان/ ابتدا از مصرف تفریحی و تفننی مواد شروع میشود.

• داروهای اعتیادآور را میشناسـید؟ ترامـادول، ریتـالین و اسـتامینوفن کـدئین، دیفنوکسـیلات و کلرودیازپوکساید

• این ابزار خطرناکند: فندک اتمی ، پیپ شیشهای ، سیخ و سنجاق سیاه شده، ، لولههای کوتاه نی یـا خودکار

• یک نوجوان معتاد: هرگز باور نمیکردم یک فامیل نزدیک مرا معتاد کند.

• پدر و مادر عزیز: اگر به سوالات فرزندتان درباره موادمخدر و روانگردانها پاسخ صحیح ندهیـد، آنهـا پاسخ غلط را از دوستانشان خواهند آموخت. ٥

• یک معتاد: همیشه فکر میکردم میتوانم هر وقت که بخواهم مواد را کنار بگذارم.

• نوجوانان عزیز: اشتباه نکن، چهره فرد تعارف کننده موادمخدر و روانگـردان زشـت، کثیـف و خـلاف نیست.

• والدین گرامی: حدود نیمی از معتادان مصرف مواد را نخستین بار در میهمانیها تجربه کردهاند.

• دانش آموزان عزیز: نه گفتن همیشه به معنای سرکشی نیست به فرد تعارف کننده مواد همیشـه بـا قدرت نه بگو.

• یک تبلیغ دروغ: شیشه اعتیادآور نیست.

• آیا میدانید بسیاری از معتادان به شیشه، در بیمارستانهای روانپزشکی بستری هستند.

• یک نوجوان معتاد: حالا میفهم که خیلی چیزهای راجع به اعتیاد را نمیدانستم.

• هر معتاد در طول زندگی خود ده نفر را معتاد میکند چقدر دوستان فرزندان خود را میشناسید؟

• نیمی از خانوادهها پنج سال بعد از اعتیاد فرزندان خود مطلع میشوند.

• این تبلیغات دروغ را باور نکن: ترک یک روزه مواد/ ترک اعتیاد آسـان/ تـرک تضـمینی/ تـرک بـدون بازگشت

• باور غلط که نوجوانان بسیاری را معتاد کرده است: اگر اراده قوی باشد مصرف گاه به گاه مـواد موجـب اعتیاد نمیشود.

• والدین عزیز: اگر نوجوان شما سیگار میکشد نسبت به خطر اعتیاد او جداً هوشیار باشید.

• حدود نیمی از معتادان کشور، مصرف مواد را بین 15 تا 22 سالگی آغاز کردهاند. فرزند شما اکنون چنـد ساله است؟ ٦

• والدین گرامی: برای محافظت فرزندان از اعتیاد نه آزادی/ نه سختگیری/ بلکه نظارت و حمایـت دائمی

• یک باور غلط: مصرف تفننی مواد کسی را معتاد نکرده است.

• مصرف کم یا زیاد، تفننی یا دایمی، محرک ، مخدر یا توهمزا فرقی نمیکند مهم این است کـه بـدانیم مصرف مواد به هر شکلی موجب اعتیاد میشود.

• آیا میدانید: قدرت سرطان زایی حشیش 5 برابر سیگار است؟

• چشمانت را باز کن و علائم اعتیاد را بشناس. همیشه افراد معتاد ژولیده و بیخانمان نیستند.

• هشدار:گزارشهای متعدد پزشکی قانونی حاکی از مرگ، فقط به خاطر مصرف یک قرص اکستاسـی است.

• نه! بهترین پاسخ به تعارف کنندگان مواد

• بیشتر بدانیم کراک یا همان هروئین فشرده مادهای است بیبو و به شدت اعتیـادآور کـه موجـب مـرگ زودرس مصرفکننده میشود.

• این گونه خانوادهها مراقب فرزندان خود باشند: خانوادههای از هم پاشیده و بیانسجام، بیبند و بار و بـی تفاوت، سختگیر و کم اطلاع در مورد اعتیاد

• ترسو! کلمهای که بارها هنگام نه گفتن به تعارف کنندگان مواد خواهید شنید.

• نوجوان عزیز: برای نه گفتن به مواد هیچ وقت دیر نیست قاطع و محکم به مواد بگو: نه.

• سوداگران مرگ در میهمانیهای دوستانه، کوچه، خیابان، پارک، محیط کاربرای جـذب مشـتریان جدیـد همواره با تلاش شبانه روزی در حال فعالیت هستند.

• با ارتباطات موثر، محبت و پیوند عمیق پایههای خانواده را در برابر اعتیاد ایمن کنیم.٧

• خاطرات یک معتاد: همه چیز از کشیدن یک نخ سیگار در جمع رفقا شروع شد.

• والدین گرامی در صورت استفاده از داروهای مسکن یا آرامبخـش حتمـاً علـت آن را بـرای فرزنـد خـود توضیح دهید تا از بدآموزی او جلوگیری شود.

• آیا میدانید؟سیگار مرگ آورترین ماده اعتیادآور در جهان است.

• روزانه چند دقیقه با فرزند خود سپری میکنید؟ نوجوانانی که با والدین خـود رابطه صمیمی و عمیـق دارند کمتر به سمت اعتیاد میروند. بیایید کیفیت ارتباط با فرزند خود را افزایش دهیم.

• نوجوان عزیز: اعتیاد با این جملات شروع میشود: بیا امتحان کن، فقط یکبار، به لذتش میارزه،

• هشدار: مواد اعتیادآورند حتی با یکبار مصرف

• یک باور غلط: ترک مواد آسان است، امتحان کن.

• هوشیار باشیم: سوداگران مرگ دائما اشکال و ترکیبات جدید و فریبندهای از مواد را عرضه میکنند.

• باور نادرستی که خیلیها را معتاد کرد: اگر ظرفیت داشته باشـی مصرف تفریحـی مـواد معتـادت نمیکند.

• متخصصان قاطعانه میگویند: تریاک هیچ بیماری را درمان نمیکند.

• واقعیتی تکاندهنده از گزارشهای پلیس: مصرف شیشه ریشه اصلی قتـلهـای خـانوادگی است.

• نوجوانانی که اکثر اوقاتشاه را در بیرون از منزل و با دوستان نامناسب سپری میکنند به آستانه اعتیـاد نزدیکترند.

• هشدار! مواد اعتیادآورند چه مخدر چه محرک. ٨

• برخی از پایگاههای اینترنتی، وبلاگها و شبکههای ماهوارهای بـا تبلیغـات وسـیع بـرای معتـاد مـردن فرزندان مان در حال فعالیت هستند. آگاه باشیم که اعتیاد اکنون با ایجاد راههای جدید بـه منـزل مـان وارد شده است.

• سرطان، اختلالات خونی، افسردگی و اضطراب تنها قسمتی از عوارض ترکیباتی اسـت کـه بـه عنـوان داروهای نیروزا به فروش میرسد.

• آیا میدانید؟عوارضی که مصرف مواد طی 10 دقیقه اول مصرف، بر بدن فرد تحمیل مـیکنـد تـا ماهها جبرانپذیر نیست.

• مصرف بیرویه و خودسرانه داروهای مسکن خطر اعتیاد را افزایش میدهد.

• هم اکنون بیش از 50 پایگاه اینترنتی فارسی زبان و چنـدین سـایت خـارجی بـه صـورت شـبانهروزی مصرف مواد روانگردان را تبلیغ میکنند. نوجوان شما کاربر کدام سایتهاست؟

• آدامس، ژله، قرمز، نارنجی.... فریب نخوریم مواد روانگردان ممکـن اسـت بـه هـر شـکل و رنگی عرضه شوند.

• والدینی که مواد را به صورت آزمایشی و تفننی مصرف میکنند فرزندان خود را در خطر مصرف دائمـی مواد قرار میدهند.

• برای اعتیاد فقط یکبار مصرف مواد کافی است.

• به یاد داشته باشیم کودکان از رفتار ما، بیشتر از گفتار ما الگو میگیرند.

• با تقویت اعتماد به نفس راحت به مواد نه بگویید.

• آیا دوستان فرزندان خود را میشناسید اعتیاد در کمین است.

• گول نخورید مصرف حشیش اعتیادآور است.

• کنجکاوی از علل عمده گرایش نوجوانان به مواد است والدین و مربیان عزیز به سئوالات نوجـوان بـا صبر و حوصله پاسخ دهید.

• دزدی، خشونت، فرار از خانه، .... اعتیاد دروازه ورود به انواع آسیبهای اجتماعی است.٩

• خانواده با ثبات ، سد راه اعتیاد

• فریب نخوریم: درمان اعتیاد به مواد محرک و روانگردان بسیار دشوار است.

• خطر:احتمال اعتیاد در افرادی که دوست معتاد دارند چندین برابر سایرین است.

• شیوع اعتیاد در خانوادههای مذهبی بسیار کمتر از سایرین است.

• نوجوان عزیز: دام اعتیـاد همـه جـا گسـترده اسـت، حتـی در باشـگاههـای ورزشـی و بـا مصـرف استروئیدهای آنابولیک.

• مصرف داروهای نیروزا از جمله علل اعتیاد است.

• پیپ، قلیان فیلتردار، فرقی نمیکند، سیگار و محصولات دخانی با هر شکلی سرطانزاست.

• مصرف شیشه = جنون روانی

• یک معتاد به ماده شیشه: من با یکبار مصرف شیشه معتاد شدم.

• اختلال حافظه، توهم، بدبینی به همسر و جنون روانی، تبعات مصرف ماده شیشه است.

• والدین عزیز آیا میدانید؟ بسیاری از معتادان فعلی، همان دانش آموزان ترک تحصیلی گذشته هستند.

• مشاغل سخت با نوبتهای کاری شبانه، زمینه ساز اعتیاد است.

• برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان کشور ، باید همه مسوولان و مردم مشارکت کنند.

• والد عزیز: مسئولیت پیشگیری از اعتیاد فرزندت را خود عهده دار شو و منتظر هیچکس نباش.

• والدین گرامی : درباره عوارض و پیامدهای ناشی از سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها صـریح و بیپرده با نوجوان خود گفتگو نمایید.

• اعتیاد پشت درب منزل ماست، من و تو نیز در خطریم. باید درباره خطرات و پیامدهای ناگوار آن با هـم صحبت کنیم.١٠

"نه" مصرف نمیکنم.

• در مقابل هرگونه تعارف برای مصرف موادمخدر و روانگردانها با قاطعیت بگو: 

• موادمخدر و روانگردانها با هر نام، به هرشکل، در هر جا و توسط هـر شخصـی ممکـن اسـت عرضـه شود، هوشیار باشیم.

• به خاطر بسپاریم :مصرف نکردن مواد، بسیار آسانتر از ترک آن است.

• آیا می دانید : اغلب معتادان مصرف مواد را نخستین بار در جمع دوستان خود آغاز کردهاند؟

• فرزندان خانوادههای سختگیر – بیتفاوت – گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیبهای اجتماعی ناشی از موادمخدر و روانگردانها میباشند.

• پژوهشها نشان میدهند نوجوانان با مبانی دینی و اعتقادی ضعیف، به راحتـی در گـرداب موادمخـدر و روانگردانها وارد میشوند.

• برخی از دربهای ورودی اعتیاد عبارتند از :کنجکاوی و ماجراجویی، فشار دوسـتان و گـروه همسـالان، فرار از تنهایی و اضطراب، رهایی از مشکلات زندگی، تفریح و سرگرمی، ابراز وجود و مقابله با والدین.

• تبعیض، مقایسه، سرزنش، تحقیر، تحکّم، خشونت و تنبیه بدنی، بیتوجهی به فرزندان سبب فرار عاطفی و فیزیکی آنان از منزل خواهد شد. یادتان باشد آغوش اعتیاد همیشه باز است.

• من از خانوادهام در برابر مصرف موادمخدر و روانگردانها محافظت میکنم شما چطور؟

• آهسته و تدریجی میآید خبر نمیدهد، فریبنده و جذّاب است، آیا میدانید نام آن موادمخدر و روانگردان میباشد.

• والدین گرامی:آیا میدانید میبایست حداقل روزانه 30 دقیقه از وقت خود را برای ارتبـاط مـؤثر بـا فرزند خود اختصاص دهید.

• نتایج مطالعات نشان میدهد: نوجوانانی که با والدین خود رابطه صمیمی و عمیق دارند، کمتر بـه سـمت سوءمصرف موادمخدر و روانگردانها گرایش پیدا میکنند.١١

• بی تردید افرادی که اصول مذهبی را پذیرفته و درباره آن احساس پیوستگی می کنند، کمتـر از افـرادی که مذهبی نیستند، مواد مخدر مصرف می کنند.

• جوان عزیز: پرکردن اوقات فراغت با برنامه های مفید و سرگرمی های مناسب خطر گرایش به مـواد مخدر و روانگردان را کمتر خواهد کرد.

• والدین گرامی: شرکت نکردن در مجالس اعتیاد، تأثیر بسزایی در پیشگیری از اعتیاد دارد.

• به خاطر بسپاریم:داشتن عزت نفس بالا ، مانعی جدی دربرابر مصرف مواد مخدر و روانگردانها مـی باشد.

• والدین نوجوانانی که نسبت به مصرف مواد دغدغه دارند، فرزند آنها کمتر به سمت مصرف مـواد خواهـد رفت.

• والدین همواره باید به سه سوال پاسخ دهند: فرزندشان الان کجاست؟ چه کار مـیکنـد؟ بـا چـه کسـی است؟

• نوجوانانی که مواد مصرف میکنند: غالباً مشکلات رفتاری دارند، عملکرد تحصیلیشان ضـعیف اسـت و  ممکن است ترک تحصیل کنند. اینگونه نوجوانان در خطر خشونت و بیماریهای عفونی هستند.

• تحقیقات نشان میدهد نظارت والدین میتواند از مصرف مواد توسط نوجوان جلوگیری نماید.

• برای پیشگیری از مصرف مواد توسط نوجوانان و جوانان هیچ سلاح جـادویی وجـود نـدارد. امـا والـدین میتوانند با صحبت کردن درباره خطرات مصرف حشیش ـ شیشه ـ هـروئین فشـرده و اکستیسـی، بـا فرزندشان بسیار تأثیرگذار باشند.

• والدین گرامی:حفظ روابط محبت آمیز درمیان اعضای خانواده یکی از موارد مهـم در پیشـگیری از اعتیاد است.١٢

• والدین گرامی:افت تحصیلی،ترک تحصیل و بیزاری از مدرسه و محیط آن، از عوامل خطر مصـرف مواد در نوجوانان می باشد.

• در یک خانواده سالم، ضروری است که والدین:در کنار فرزندان باشند، برای آنان وقت وانرژی بگذارنـد و بر کارها و فعالیت های آنها نظارت و سرپرستی داشته باشند.

• آیا می دانید : ورزش و پر کردن اوقات فراغت تـا حـد بسـیار زیـادی از گـرایش افـراد بـه اعتیـاد جلوگیری می کند.

• والدین گرامی: برای سلامت جسمی و روانی کودک خود و جهت جلـوگیری از بـروز اعتیـاد وقـت کافی برای تفریح و ورزش کودکان به وجود آورید.

• والدین گرامی: آیا می دانید کودکان کم تحرک و بی نشاط کاندیدای اعتیاد هستند در حالی که بـا مقداری صرف وقت می توانید فضای مناسبی را برای بازی و رشد آنان فراهم آورید.

• تقویت و گسترش آموزههای دینی و اخلاقی در خانواده، مصونیت فرزندانمان را در جامعه در مقابل انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، تضمین مینماید.

• قهرمانی و پهلوانی در ورزش در پرتو سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی حاصل میگردد.

• مصرف موادمخدر و روانگردانها تخریبکننده دنیای آرزوهای فرزندانمان است.

• سلامتی، نشاط و امنیت پیام اصلی جام جهانی فوتبال است و این مهم در جهـانی عـاری از موادمخـدر امکانپذیر است.

• دعوت به مصرف موادمخدر از سوی دوستان و همسالان، دعوت به تباهی و ضلالت است، «نه گفتن به مصرف موادمخدر را تمرین کن»

• اعتیاد زلزلهای خاموش که با قدرت تخریب چندین برابری، خسارات هنگفتی را به فرد، خانواده و جامعـه وارد می سازد. ١٣

• ورزش یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از اعتیاد در جوانان است.

• امید به آیندهای درخشان با پرهیز از مصرف موادمخدر و روانگردانها محقق می گردد لـذا از موادمخـدر دوری کنید.

• اعتماد به نفس، مانع از لغزش جوانان در مقابل وسوسه دوستان ناباب برای مصرف موادمخدر می گردد.

• وجود صمیمیت و محبت در بین اعضای خانواده مانع از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر می گردد.

• مدرسه اصلی ترین محیط هدف برای اجرای برنامه های آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد است.

• فرزندان خانوادههای سختگیر – بیتفاوت – گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیبهای اجتماعی ناشی از موادمخدر و روانگردانها میباشند.

• قهرمانی و پهلوانی در ورزش در پرتو سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی حاصل میگردد.

• سلامتی، نشاط و امنیت پیام اصلی جام جهانی فوتبال است و این مهم در جهـانی عـاری از موادمخـدر امکانپذیر است.

• ورزش یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از اعتیاد در جوانان است.

• امید به آیندهای درخشان با پرهیز از مصرف موادمخدر و روانگردانها محقق می گردد لـذا از موادمخـدر دوری کنید.

• تقویت انواع مهارتهای زندگی در جوانان و خانواده، موجب کاهش مخاطرات و آسـیبهـای اجتمـاعی بالاخص اعتیاد در جامعه میگردد.

• وجود صمیمیت و محبت در بین اعضای خانواده مانع از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر می گردد.

• آموزش اصلی ترین محیط هدف برای اجرای برنامه های آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد است.