سوالات متداول

در چه صورت پرونده آموزشی دانشجویان پسرمشمول (از نظر نظام وظیفه) تکمیل می باشد؟
برای کلیه دانشجویان پسر مشمول در بدو ورود به دانشگاه باید درخواست معافیت تحصیلی شده و پاسخ آن تحت فرم چهارگزینه ای به دانشگاه برگردد در صورتی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه مشکل خاصی داشته باشد (از جمله غیبت- تحصیل همزمان و ... ) معافیت تحصیلی وی توسط حوزه وظیفه عمومی تایید نمی گردد.
بدیهی است در هر مقطع از تحصیلات مشخص شود دانشجو دارای مشکل نظام وظیفه است، می توان مطابق مقررات از ادامه تحصیل وی جلوگیری نمود و او را به نظام وظیفه جهت خدمت سربازی معرفی کرد.


سنوات مجاز تحصیل را توضیح دهید؟
دانشجویان هر مقطعی مجاز به تحصیل در محدوده ی زمانی خاصی می باشند که به شرح ذیل می باشد:
• کارشناسی پیوسته تمام وقت = حداکثر 6 سال
• کارشناسی پیوسته پاره وقت = حداکثر 7 سال (مشمولین) و 8 سال غیر مشمولین
• کاردانی پیوسته وناپیوسته = حداکثر 3 سال
لازم به ذکر است دانشجویان پسر مشمول دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورتی که پس از انقضای 5/2سال و کارشناسی پیوسته که پس از 5 سال موفق به اتمام تحصیلات خود نشوند موظفند علاوه بر درخواست مجوز از کمیسیون واحد، جهت افزایش سنوات به معاونت وظیفه عمومی استان مراجعه نمایند که در صورت اجازه ادامه تحصیل، واجد دریافت غیبت شده و در این مدت نیز از دریافت هرگونه گواهی محروم می باشند.


شرایط اخذ دروس جبران معدل چگونه است؟
اگر دانشجویی بعد از فراغت از تحصیل بنا به دلایلی بخواهد میانگین کل نمرات خود را ارتقاء دهد می تواند تعدادی از دروس خود را (کاردانی حداکثر 14 واحد و کارشناسی حداکثر 20واحد) که نمرات بین 10 و 12 دارد را تکرار نماید. بدیهی است اخذ دروس جبرانی در محدوده سنوات مجاز تحصیل بوده و پرداخت شهریه آن نیز مطابق مقررات می باشد.
دانشجویانی که مایل به اخذ دروس جبرانی می باشند باید در ترم آخر مراتب را کتباً به اداره آموزش گزارش نمایند.


اقداماتی که دانشجویان ترم آخر موظف به انجام آن می باشند چیست؟
دانشجویی که در ترم آخر مشغول به تحصیل می باشد موظف است حداکثر بعد از گذشت 2 ماه از ترم نسبت به ارائه مدارک فراغت از تحصیل خود به صورت کامل و مطابق اطلاعیه صادره در این رابطه اقدام نماید. لازم به ذکر است ارائه تک لیستهای نمرات پروژه و کارآموزی منوط به تکمیل مدارک فراغت از تحصیل دانشجو می باشد.


معافیت تحصیلی چیست؟
کلیه دانشجویانی که فاقد کارت پایان خدمت و کارت معافیت از خدمت می باشند و یا احیاناً شاغل رسمی در ارگانهای نظامی کشوری هستند، پس از ورود به دانشگاه باید قانوناً از رفتن به خدمت سربازی تا زمان پایان تحصیل معاف باشند، لذا دانشگاه ذیربط پس از ورود دانشجو، مطابق ضوابط و مقررات مربوط برای ورود از طریق حوزه وظیفه عمومی درخواست معافیت تحصیلی می نماید و حوزه وظیفه نیز در صورت بلامانع بودن مورد، پاسخ درخواست مذکور را کتباً به دانشگاه محل تحصیل ابلاغ می نماید.


سن اعزام و سن احضار چیست؟
سن اعزام 19 سال و سن احضار 18 سال تمام می باشد.

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان پسر در دانشگاه چگونه است؟
در صورتی که پذیرفته شده پسر دارای مدرک پایه دیپلم یا پیش دانشگاهی که فاقد مهر داوطلب آزاد یا متفرقه باشد و از زمان اخذ مدرک پایه تا ورود به دانشگاه بیش از 6 ماه نگذشته باشد، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را دارد

درصورتیکه پذیرفته شده پسرمشمول دفترچه اعزام بالحاظ اضافه خدمت داشته باشداجازه تحصیل دارد؟
در این خصوص پذیرفته شده باید ضمن اخذ نامه ای مکتوب از دانشگاه مبنی بر قبولی، شخصاً جهت رفع مشکل خود اقدام نماید.

درچه صورت باید پذیرفته شده پسر مشمول دفترچه اعزام داشته باشد؟
درصورتی که از زمان اخذ مدرک پایه تا ورود به دانشگاه بیش از 6 ماه گذشته باشد، پذیرفته شده موظف است با ارائه دفترچه اعزام که تاریخ اعزام آن منقضی شده باشد، نسبت به ثبت نام خود اقدام نماید.

ترخیص از خدمت چیست؟
درصورتی که پذیرفته شده در حین خدمت سربازی در دانشگاه پذیرفته شودو بیش از 4 ماه از خدمت وی باقیمانده باشد، می تواند به صورت مشروط ثبت نام و ضمن اخذ نامه ای از دانشگاه از ادامه سربازی تا پایان تحصیلات ترخیص شود.

درچه صورت نظام وظیفه با ترخیص دانشجو مخالفت می نماید؟
درصورتی که مشمول قبل از اعزام به خدمت غیبت داشته باشد.

در چه صورت مشمول می تواند جهت اتمام خدمت سربازی از مرخصی استفاده نماید؟
در صورتی که مشمول حداکثر 4 ماه خدمت باقیمانده داشته باشد، می تواند جهت اتمام خدمت از یک ترم مرخصی استفاده نماید.

شرایط خروج از کشور دانشجویان مشمول چگونه است؟
خروج از کشور به طرق گوناگون از جمله زیارتی، علمی، سیاحتی و .... انجام می گیرد که هر کدام از موارد شرایط خاص خود را دارد. اما در هر صورت بایستی پاسخ معافیت تحصیلی دانشجو از حوزه وظیفه عمومی صادر شده باشد. در غیر این صورت مشمول جهت پیگیری مسله شخصاً با اخذ نامه ای خاص همراه با مدرک مربوطه بایستی به حوزه وظیف عمومی مراجعه و ضمن اخذ فرم چهار گزینه ای پاسخ معافیت تحصیلی نسبت به پیگیری سفر خود به خارج از کشور اقدام نماید.

سنوات مجاز ادامه تحصیل مشمولین در دانشگاه؟
کلیه دانشجویان مشمول دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر 5/2 سال (5 ترم)
کلیه دانشجویان مشمول دوره های کارشناسی پیوسته حداکثر 5 سال (10 ترم)
اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه را دارند، در غیر اینصورت پس از طرح مشکل دانشجو در کمیسیون موارد خاص و موافقت نظام وظیفه با افزایش سنوات او موافقت می شود، که البته ممکن است با توجه به سن دانشجو، ضمن موافقت در این خصوص غیبت نیز برای وی منظور گرد


ماده 43 آئین نامه آموزشی چیست؟
در مواردی مانند دروس پروژه نهایی کار آموزی کارورزی عملیات صحرایی تمرین دبیری که به تشخیص استاد و تائید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در مدت زمان تعیین شده میسر نباشد آن درس یا دروس ناتمام تلقی می شود .
1- نمره دروس ناتمام ماخوذه در نیمسال اول باید حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دوره تابستان همان سال تحصیلی قطعی شود.
2- نمره دروس ناتمام ماخوذه در نیمسال دوم یا دوره تابستان باید حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدی قطعی شود
در غیر این صورت دروس ناتمام حذف شده و دانشجو باید با نظر گروه آموزشی در اولین فرصت ممکن نسبت به انتخاب و گذراندن دروس مورد نظر اقدام نماید.
چنانچه در انتخاب واحد مجدد فقط دروس ناتمام باقیمانده باشد دانشجو فقط نصف شهریه ثابت را پرداخت می نماید .
نمره قطعی شده درس ناتمام در نیمسال ماخوذه ثبت شده و تاثیری در محاسبه میانگین نیمسالی نداشته و فقط در محاسبه میانگین کل منظور می شود .
این بخشنامه از تاریخ ابلاغ 15/12/88 جایگزین ماده 43 ائین نامه آموزشی شده و بادرنظر گرفتن مقررات نظام وظیفه لازم الاجراست .