تربیت بدنی

کسب مقام  قهرمانی کشتی آزاد در استان مرکزی توسط دانشجویان واحد آقایان حسین علی بیگی-حسین مهدی-سالار پازیار به مربیگری آقای ابراهیم مشایخی را تبریک عرض می نمائیم-آبان95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کسب مقام دوم تیمی و مقام اول انفرادی توسط خانم جهانی در مسابقات بدمینتون استانی-واحد خمین مهرماه1395

 

 

 

برگزاری مسابقات  تنیس خواهران دانشجویان استان مرکزی به میزبانی واحد خمین- آذر ماه 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری مسابقات  وشو دانشجویان استان مرکزی به میزبانی واحد خمین- آبان ماه 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-برگزاری مسابقات ورزش همگانی دانشجویان در محوطه دانشگاه آبان ماه 94