امور دانشجویی

1.نقل و انتقالات: جهت ثبت یا آگاهی از اخبار ثبت نام به سایت http://78.38.220.207 مراجعه نمائید.

 

2. کمیته انضباطی: جهت اطلاع از پاره ای از تخلفات به لینک کمیته انضباطی مراجعه نمایید.

 

3. ازدواج دانشجویی: دانشجویان گرامی جهت ثبت نام ازدواج دانشجویی به سایت http://nahad.ir مراجعه نمایید و فرم ثبت نام را به مدیر دانشجویی ارائه نمایید.(سفر مشهد-وام 10میلیون تومان)


4.حج دانشجویی: دانشجویان گرامی جهت ثبت نام حج عمره دانشجویی به سایت http://nahad.ir مراجعه نمایید و مدارک لازم را به مدیر دانشجویی ارائه نمایید.