طریقه شارژ و رزرو کردن غذا

مرحله اول: شارژ کارت میباشد که از طریقه اینترنت به آدرس اینترنتی www.iaukhomein.ac.irرفته وبعد با وارد کردن شماره دانشجویی بعنوان نام کاربر وشماره شناسنامه بعنوان رمز وارد سامانه دانشگاه شده وبعد وارد گزینه امور دانشجویی شده به قسمت سلف سرویس رفته گزینه پرداخت الکترونیکی بانک ملت را انتخاب نموده واز طریق کارتهای عضو شتاب وداشتن رمز دوم کارت بانکی خود مبلغ مورد نظر خود (علی الحساب 100.000ریال) را واریز نمائید وموقعی که تائیدیه نهایی را ثبت نمودید فایل غذای شما شارژ گردیده است. ((دانشجویان سماء بصورت  نقدی به شماره حساب 0102620880000 واریز وفیش را تحویل رفاه وتغذیه نمایند))
توضیح : رمز دوم کارت بانکی را از دستگاههای خود پرداز دریافت نمائید.


مرحله دوم : رزرو غذای شما میباشد که میتوانید از طریق کیوسکهای نصب در سالن بااستفاده از کارت دانشجویی خود، غذا رزرو نمائید یا اینکه از شهر خود .محل زندگی ویا محل کار خود که دسترسی به اینترنت داشته باشید باوارد کردن آدرس سایت دانشگاه خمین(www.iaukhomein.ac.ir)وانجام مراحل بالا (بجای گزینه شارژگزینه رزرو غذا را کلیک کنید)غذای روز مورد نظر خود را تا یکماه بعد رزرو نمائید .توجه داشته باشید زمان رزرو غذای هر روز تا دوروز قبل همان روز امکان پذیر میباشد.