بوفه

بوفه دانشگاه:    آماده ارائه سرویس با امکانات مجهز در دو بخش مجزا خواهران و برادران به دانشجویان گرامی می باشد

شرکت تعاونی: شرکت تعاونی واحد واقع در ساختمان اداری شماره 2 می باشد که  ارائه کلیه  خدمات تغذیه ای و ... را دارا می باشد و دانشجویان گرامی می توانند از ابتدای صبح تا عصر  به فروشگاه مراجعه نمایند و از خدمات آن بهره مند گردند