جرایم عمومی

1. تهدید،ارعاب یاسلب امنیت


2. اخاذی یاتطمیع برای ارتکاب جرایم


3. توهین،فحاشی یاهتک حرمت


4.افتراءیانشراکاذیب


5. ضرب وجرح


6.جعل


7. سرقت اموال غیرمتعلق به دانشگاه یااموال دانشگاه


8. ارتشاء،کلاهبرداری،اختلاس


9.قتل