اهداف معاونت

 

 

معاونت دانشجویی ،یکی از معاونتهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد  که وظیفه آن فراهم آوردن محیطی امن و با نشاط برای تحصیل دانشجویان است که جهت برآورده شدن این مهم ،معاونت دانشجویی در بخشهای ذیل به دانشجویان خدمات مناسب و متناسب ارائه می نماید:

امور دانشجویی و خدمات دانشجویی - تربیت بدنی – مشاوره – خدمات رفاهی از جمله خوابگاه برادران و خواهران-اداره رفاه و تغذیه(سلف سرویس) –مشمولین(نظام وظیفه)-فارغ التحصیلان-نقل و انتقالات-کمیته انضباطی

ماموریت حوزه معاونت دانشجویی

 فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خمین، ایجاد بستری مطمئن  و مناسب برای مشارکت دانشجویان ازطریق درک انتظارات آنان و تلاش در راستای  تامین نیازها  و ارتقای امور تحصیلی، ورزشی، رفاهی و.....آنان می باشد.

معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است .

نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی در واحد و مراکز  تابعه، اجرای آیین نامه ها جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت قانونی آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ،

فوق برنامه ، تربیت بدنی، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی، نقل و انتقال دانشجویان و...

 از دیگر وظایف این معاونت می باشد.اهم وظایف این حوزه عبارتند از:

- نشر وگسترش فرهنگ والای انسانی , اسلامی متناسب با شئون دانشجویی و دانشگاه

- اجرایی نمودن سیاست ها و آیین نامه های مرتبط به امور رفاهی و معیشتی دانشجویان

- برنامه ریزی و توسعه خدمات مشاوره ای  و تربیت بدنی با رویکرد افزایش راندمان تحصیلی ،افزایش سلامت روانی،افزایش سلامت جسمانی و  کاهش آسیبهای جسمانی – روانی و اجتماعی

- بررسی  و صدور رای  در مواردی که بر اساس قوانین،  به کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.

- سیاستگذاری، برنامه ریزی، سازماندهی ،اجرا  و نهایتا نظارت بر فعالیتهای ورزشی واحد و مراکز تابعه

- بررسی پرونده ها و پاسخگویی به متقاضیان صدور دانشنامه های دانش آموختگان دانشگاه

- پاسخگویی به استعلامات ادارات و سازمانها در خصوص مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه

- ارسال پرونده های فارغ التحصیلان ممتاز جهت استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلی بالاتر به اداره کل فارغ التحصلان سازمان مرکزی