نشریات دانشجویی

دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه با همکاری دانشجویان و اساتید نسبت به انتشار نشریات فرهنگی دانشجوئی اقدام نموده است طی سالهای اخیر و با توجه با تغییرات در سطح مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی متاسفانه حال و احوال نشریات رو به کما رفته و بسیاری از آنان قدرت حیات را از دست داده و در انزوای کامل به سر می برده اند اما با تغییر مدیریت و باز شده فضای نشریات دانشجوئی به خصوص با سکانداری جناب آقای دکتر طه هاشمی رویکرد نشریات بار دیگر تغییر یافته و حیات دوباره یافته اند که به حمدالله این روند تا به امروز نیز ادامه داشته است دانشگاه آزاد خمین در روزگاری نه چندان دور موفق به چاپ نشریات متعدد فرهنگی در حوزه های متفاوت می شده است اما پس از دوران انزوا و در حال حاضر تنها توانسته است با همت دوباره دانشجویان نشریه قرآنی نسیما را فعال نموده و نسبت به چاپ آن اقدام نماید و از تمامی دانشجویان عزیز دعوت می نماید که جهت غنای این نشریه همکاری نمایند.

نشریات فعال:

1-نشریه قرآنی نسیما.

صاحب امتیاز:

دفتر فرهنگ اسلامی–کانون قرآن و عترت

مدیر مسئول: زهرا غلا می  مقدم

سر دبیر :عاطفه محمدی

همکاران تحریریه: حجه الاسلام حسن اصغری .

زهرا غلامی مقدم ، عاطفه محمدی،فاطمه شکری ،مهدی علیمردان،مرتضی توکلی ،فاطمه متقی،

لیلا غلامی

 نشانی:استان مرکزی-شهرستان خمین-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

تلفن :08646337812

فهرست مطالب آخرین شماره :

سخن سردبیر.................................................................... 1

راه کارهای افزایش طول عمر............................................... 2

ریحانه النبی...................................................................... 3

انگشتر بهشتی.................................................................. 4

حکایات قرآنی.................................................................... 5

مفهوم قلب در بیان قرآن...................................................... 6

آیه های نور....................................................................... 7

آثار خوش گمانی................................................................ 8

هفت سین فاطمی ............................................................ 9

گیاهان هفت سین............................................................. 10

سیمای سوره قیامت ........................................................ 11

آسیب های معنوی آخر زمان............................................... 12

دستور غذا خوردن..............................................................13

شگفتی های پرندگان در قرآن..............................................14

نظر بزرگان درباره حجاب.....................................................15

وجود گمشده خود را در اسلام یافتم.....................................16

چشم به راه.....................................................................17

سبب غیبت امام زمان (عج)................................................18

جهت تهیه و استفاده از مطالب نشریه می توانید به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایید.

نشریات غیر فعال:

1-نشریه طنز نعره مورچه.

2-نشریه نماز محراب.

3-ویژه نامه گنجینه حکمت.

از تمامی دانشجویان عزیز دعوت می شود جهت راه اندازی دوباره نشریات فوق و هم چنین تاسیس سایر نشریات در حوزه های دیگر به دفتر فرهنگ اسلامی مراجعه نمایند این واحد دانشگاهی اعلام می دارد با تمام توان از نشریات دانشجویی حمایت خواهد نمود