کانون موسیقی و نواهنگ

کانون موسیقی نوآهنگ

در راستای نیل به اهداف فرهنگی دانشگاه آزاد و هم چنین دستور العمل جدید معاونت فرهنگی - اجتماعی این واحد دانشگاهی اقدام به تشکیل و راه اندازی کانون های دانشجوئی نموده است که از جمله آنها کانون موسیقی نوآهنگ می باشد:

اعضای موسس:

1-سجاد شاهرخی.

2-سامان دودانی.

3-عماد غفاری.

اهداف:

1-شناسایی و آموزش موسیقی سنتی.

2-تنظیم و تدوین موسقی های مناسبتی در دانشگاه.

3-جذب و شناسایی استعدادهای دانشجوئی.

4-تشکیل گروه سرود و موسقی متناسب با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی.

5-برگزاری کلاس های آموزش هنری(موسقی اصیل ایرانی).

6-شناسایی موسقی و آوازهای محلی.

کانون موسقی نوآهنگ مجوز فعالیت را  در مورخه 10/12/1393 در جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی واحد به شماره 3276 دریافت نمود.

علاقمندان جهت عضویت در کانون می توانند به دفتر فرهنگ مراجعه نمایند.